ScrollToTop

Transport medyczny krok po kroku

01 Etap weryfikacji

Jeżeli stoją Państwo przed potrzebą lub nawet koniecznością realizacji lotniczego transportu medycznego, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy i dostarczenie nam następujących danych:


kto?

Należy przedłożyć informacje dotyczące osoby, której transport ma dotyczyć

w jakim stanie zdrowia?

Należy przedłożyć najbardziej aktualną dokumentację medyczną dot. stanu zdrowia poszkodowanego lub chorego. Nasz zespół medyczny dokona wstępnej analizy w obszarze medycznym

skąd – dokąd?

Prosimy o wskazanie konkretnych adresów. Nasz Dział Operacyjny zajmie się doborem odpowiednich lotnisk, a Dział Medyczny ewentualną organizacją transportu naziemnego.
Na tym etapie prosimy o wskazanie, czy preferują Państwo wyłącznie transport lotniczy, czy opcję kompleksową „bed-to-bed”

kiedy?

Prosimy o wskazanie przybliżonej, preferowanej lub możliwej daty transportu. Warunkiem realizacji transportu jest brak przeciwskazań,
którego potwierdzeniem jest wypełniony i podpisany przez lekarza prowadzącego formularz medyczny
do pobrania tutaj

Celem dostarczenia nam ww. informacji można także skorzystać z gotowego formularza i wypełniony przesłać nam na adres: ops@smart-jet-med.pl

02 ETAP WYCENY I PLANOWANIA

Nasz Dział Handlowy, wespół z Działem Operacyjnym dokonają wstępnej wyceny.
Wstępną wycenę transportu otrzymają Państwo w czasie do 45 minut od złożenia zapytania i przedłożenia podstawowych danych. Wskazana w ofercie cena zawiera w sobie już według wybranej przez Państwa opcji wszystkie koszty.

03 ETAP REALIZACJI

Po ustaleniu powyższych szczegółów, akceptacji warunków transportu, formalnym ustaleniu braku przeciwskazań do realizacji transportu i przesłaniu nam podpisanego zlecenia wraz z potwierdzeniem realizacji płatności z tytułu transportu, uruchamiany jest ETAP REALIZACJI.

Na etapie realizacji, Zleceniodawca informowany jest na bieżąco ( w czasie rzeczywistym) o postępie wykonywanego transportu, tj. o wszystkich kluczowych momentach w trakcie jego realizacji. Co więcej,
zostaje Państwu przypisana jedna osoba do stałego kontaktu ze strony Smart Jet Medical Transport; osoba ta zorientowana jest w każdym czasie co do statusu/postępu realizowanego transportu i w razie potrzeby służy wszelkimi wyjaśnieniami.

SMART JET Sp. z o.o.
ul. Generała Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

+48 608-380-390
info@smart-jet-med.pl

NIP: 9512333293
REGON: 142806300
KRS: 0000377915

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy dostępni 24h na dobę, 7 dni w tygodniu